Nájdi si ubytovanie
Viac Menej

Romantickou Suchou Belou na Kláštorisko (turistický chodník)

Z Podlesku náročným prechodom tiesňavou sa vám pri zdolávaní 40 m vysokých Misových vodopádov ľahko zatočí hlava. Najužšie miesto rokliny je zovreté vysokými skalnými bralami, za ktorými nasleduje Okienkový vodopád s romantickým skalným oknom. V závere čaká kartuziánsky kláštor z XIV. storočia.

maskot