Nájdi si ubytovanie
Viac Menej

Chodníky Slovenského raja

Nádhernú zimnú idylku Vám navodia priechody zamrznutých roklín Slovenského raja. Všetky chodníky v Slovenskom raji a na Južnom Spiši sú v zime za bežných okolností priechodné. Ak sa v zime vyberiete na túru, myslite na to že idete do horského prostredia a budete sa pohybovať často po chodníkoch, ktoré sú na mnohých miestach pokryté vrstvou snehu či ľadu. preto tomu prispôsobte svoje vybavenie a oblečenie.

Pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať:

  • v roklinách je dovolený len pohyb zdola nahor,
  • v Pirelome Hornádu a Stratenskom kaňoňe je dovolený obojsmerný pohyb, rovnako ako na všetkých ostatných turistických chodníkoch mimo roklín,
  • pri pohybe po zamrznutom vodnom toku Hornádu zvýšte opatrnosť - hĺbka vody je v úžinách aj niekoľko metrov,
  • nevyrušujte zvieratá hlučným správaním, správajte sa ohľaduplne k iným turistom a návštevníkom,
  • zistite si aktuálnu situáciu o počasí, ako aj stave a schodnosti chodníkov na webe www.hzs.sk (v prípade zaľadnenia repríkov a technických zariadení môžu byť niektoré turistické chodníky dočasne uzavreté),
  • odporúčame Vám tiež poistiť sa pre prípad potreby zásahu Horskej záchrannej služby,
  • svoj výlet si naplánujte tak, aby ste as do zotmenia stihli vrátiť (teda do cca 16:00).
maskot