Nájdi si ubytovanie
Viac Menej

Národný park Slovenský raj

Ide o unikátny horský krasový reliéf . Nachádza sa vo východnej časti Slovenska, má rozlohu 19 763 ha a ochranné pásmo 13 011 ha. Je tvorený planinami a hlbokými roklinami a kaňonmi a množstvom iných krasových foriem ako sú závrty, bralá, skalné veže a útvary a jaskyne.

Najznámejšia jaskyňa je Dobšinská Ľadová Jaskyňa - zapísaná ako svetové prírodné dedičstvo v zozname UNESCO. Tiež sa tu nachádza najmohutnejší jaskynný systém - Stratenská jaskyňa.

Národný park Slovenský raj bol vyhlásený 18. januára 1988 a rozkladá sa v okresoch Spišská Nová Ves, Poprad, Rožňava a Brezno. Prvé snahy sa datujú na konci 20-tych rokov dvadsiateho storočia. Významným krokom bol zákaz ťažby dreva na území Slovenského raja v r. 1931, čo je možné považovať za prvý legislatívny akt ochrany Slovenského raja. V r. 1964 je toto územie ako prvé na Slovensku vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť.

Fauna a flóra v Raji

Slovenský raj je územím so vzácnou koncentrovanosťou prírodného bohatstva, jeden z najcennejších komplexov západokarpatskej kveteny s veľkým bohatstvom druhov. Vyskytuje sa tu okolo 1000 druhov vyšších rastlín, 120 druhov machorastov, 300 druhov húb, 80 druhov lišajníkov. Viacero druhov rastlín je však už v zozname ohrozených druhov. Napríklad kosatec bezlistý, jazyčník sibírsky, lykovec voňavý. Takmer celú oblasť národného parku (92 %) pokrývajú lesy. Prevládajú jedľové bučiny s prevahou buka, smreka, jedle a javora. Na strmých vápencových bralách sa zachovali reliktné borovice. V Prielome Hornádu aj v tiesňavách sa ojedinelo vyskytuje tis obyčajný. Ozdobou územia je pestrá kvetena. Lesné spoločenstvo zastupuje kopytník európsky, lipkavec marinkový, z ohrozených druhov Ľalia zlatohlavá, črievičník papučkový. Prostredie tiesňav zdob i kortúza Matthioliho, soldanelka karpatská. Na vápencových slnečných svahoch sa nachádzajú teplomilné druhy ako poniklec slovenský - symbol Slovenského raja, či kosatec bezlistý. Od orla k rysovi Viac ako polovicu tvorí fauna motýľov (v súčasnosti 2162 druhov). Vyskytujú sa tu viaceré významné druhy - motýľ‘ jasoň červenooký. Okolo 160 druhov živočíchov je dnes na území národného parku osobitne chránených. Z kriticky ohrozených orol skalný, alebo vydra riečna. K silne ohrozeným ruhom patrí orol krikl‘avý, hlucháň obyčajný, mlok vel‘ký. Ohrozené druhy zastupujú aj horskí predátori rys ostrovid, vlk dravý a medveď hnedý. V hojnom počte sa vyskytuje diviačia a srnčia zver, líška a zajac. Určitou raritou je kamzík vrchovský alpský, umelo vypustený v roku 1963. Jaskyne ukrývajú viacero druhov netopierov. K ohrozeným patrí netopier fúzatý, netopier riasnatý.

NAJ v Raji

Najvyššie položené miesto: Predná hoľa: 1.545 m n.m. 
Najnižšie položené miesto: Hladina Hornádu pri Smižianskej Maši: 470 m n.m. 
Najväčšia rezervácia: NPR Kyseľ s výmerou 949,97 ha s roklinou Sokolia dolina 
Najdlhšia roklina: Veľký Sokol, dĺžka 4,5 km a hĺbka 300 m, celá NPR Sokol má spolu viac než 50 jaskýň 
Najdlhší kaňon: Prielom Hornádu: 11,7 km od Hrdla Hornádu na Podlesku pri Hrabušiciach po most pri Smižianskej Maši, má aj najvyššiu druhovú diverzitu (460 druhov rastlín). 
Najvyšší vodopád: Závojový vodopád v Sokolej doline: vyše 70 m 

História turistiky v Slovenskom raji

Začína v druhej polovici 19. stor. predovšetkým od objavu Dobšinskej ľadovej jaskyne na juhu oblasti (r. 1870, Eugen Ruffínyi so spoločníkmi).

Prvé turistické chodníky na juhu Slovenského raja vedú k jaskyni a k Občasnému prameňu. Neskôr vďaka výstavbe Košicko – Bohumínskej železnice turisticky ožíva aj sever Slovenského raja. Prvá turistická útulňa bola postavená v roku 1889 na Tomášovskom výhľade. Prvé chodníky vedú na Kláštorisko, Glac a pravým brehom Hornádu.

Prvý zaznamenaný prechod tiesňavou Vel‘ký Sokol (Róth M., Filarszky N., Karoliny M.) je z roku 1898.

Územné členenie NP Slovenský raj

11 Národných prírodných rezervácií:

Kyseľ, Piecky, Sokol, Suchá Belá, Prielom Hornádu, Tri kopce, Holý kameň, Hnilecká jelšina, Statená, Vernárska tiesňava a Zejmarská roklina

9 Prírodných rezervácií:

Čingovské hradisko, Kocúrová, Malé Zajfy, Ostrá skala, Vyšná Roveň, Barbolica, Mokrá, Muráň, Havrania skala

4 Prírodné pamiatky:

Hranovnické pleso, Čertova diera, Medvedia jaskyňa, Občasný prameň

1 Chránený areál:

Knola

1 Národná prírodná pamiatka:

Dobšinská ľadová jaskyňa

 

V NP Slovenský raj môžete využiť sprievodcovské služby sprostredkované Asociáciou horských sprievodcov.

 

 

 

maskot