Nájdi si ubytovanie
Viac Menej

Šťastík a Šťastenka ocenili najusilovnejších "poznávačov" Slovenského raja a Spiša

3.11.2017

ilustrative picture

Letná súťaž pre rodiny s deťmi "So Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety poznaniu Slovenského raja a Spiša" bola ukončená podujatím  Strašidelné popoludnie v Metropole, kde boli ocenení najusilovnejší súťažiaci.

V nedeľu 29. 10. 2017 sa v Hoteli Metropol **** v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo podujatie pre deti s názvom "Strašidelné popoludnie v Metropole". Na tomto podujatí prebehlo aj zavŕšenie letnej súťaže organizovanej OOCR Slovenský raj & Spiš, "So Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety poznaniu Slovenského raja a Spiša".

Všetkých úspešných absolventov tejto súťažno-náučnej cesty sme ocenili diplomami a darčekovými balíčkami. Okrem toho prebehla aj mini-tombola o hodnotnejšie ceny. Celá akcia sa niesla vo veselom duchu, deti sa mohli zúčastniť rôznych kvízov, hier a tvorivých dielní, súťažiť o najkrajišu kresbu Slovenského raja a Spiša, či o najkrajšiu masku. 

Ďakujeme nášmu členovi, Hotelu Metropol**** za zastrešenie a spoluorganizovanie záverečného podujatia, a tiež Nadácii Volkswagen Slovakia za finančný príspevok na realizáciu súťažno-poznávacej cesty.

maskot