Karta do raja Oblastná organizácia Slovenský raj

Karta do Raja

Ako vyzerá Karta do Raja?

 

Čo je Karta do Raja?

Zľavová karta - Karta do raja  je karta s QR kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať vopred stanovené a dohodnuté zľavy na produkty, alebo služby partnerských výletných miest, atrakcií a zariadení. Prevádzkovatelia služieb výletných miest a atrakcií v ponuke sú zmluvnými partnermi OOCR SR (ďalej len „zmluvný partner“). Kartu vydáva a distribuuje cez zmluvné predajné miesta OOCR SR.

Kto môže byť  držiteľom Karty do Raja?

Je to osoba, ktorá získala platný originál karty na autorizovanom predajnom mieste. Karta vydaná na meno jej držiteľa je neprenosná. Postúpenie karty tretím osobami je zakázané.

Aká je cena Karty do Raja?

Karta do raja  je dostupná za cenu, ktorá je uvedená v aktuálne platnom cenníku a prezentovaná na predajných miestach a internetovej stránke www.kartadoraja.skwww.vraji.sk

Ako funguje Karta do Raja?

Navštívte zariadenie, atrakciu poskytujúcu zľavu na Rajskú kartu, preukážte sa svojou Rajskou kartou a ihneď čerpajte zľavy, na ktoré máte ako držiteľ Karty do Raja nárok.

Stiahnite si Všeobecné podmienky pre používanie karty.

Kde karta platí?

Stiahnite si zoznam poskytovateľov zliav tu.

Ako dlho platí Karta do Raja?

Karta do raja -zmluva platí počas doby platnosti karty - Karta do raja  (ďalej len „doba platnosti zmluvy“). Platnosť karty je neobmedzená. Držiteľ karty je oprávnený využívať kartu - Karta do raja  počas doby platnosti zmluvy.

Na stiahnutie

 


PrihLásenie

Ak ste vlastníkom Karty do Raja, alebo ste poskytovateľ zliav Karty do Raja, môžete sa prihlásiť tu:

Forgotten password
maskot