Karta do Raja

Ako vyzerá Karta do raja?

 

Čo je Karta do raja ?

Je zľavová karta s QR kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať vopred stanovené a dohodnuté zľavy na produkty, alebo služby partnerských zariadení, výletných miest a atrakcií. Kartu vydáva a distribuuje cez zmluvné predajné miesta OOCR SR.

Kto môže byť držiteľom Karty do raja ?

Držiteľom karty môže byť osoba vo veku 15 a viac rokov.

Karta je  neprenosná na tretiu osobu, držiteľ karty však pri registrácii ako spoluužívateľov karty môže zaregistrovať aj členov svojej rodiny vo veku do 14 rokov vrátane (napr. svoje deti, mladších súrodencov). Súčasne ďalší člen rodiny vo veku nad 15 rokov (manžel/ka, rodič alebo starší súrodenec) získava nárok na kúpu druhej karty za akciovú cenu.

Kde si môžem Kartu do raja zakúpiť?

Po vyplnení formulára - príhlášky, Vám bude vydaný platný originál karty s aktivovanými zľavami. Kartu si môžete zakúpiť na označenom predajnom mieste. 

Kartu si môžete zakúpiť v týchto predajných miestach:

Turistické informačné centrum Dobšinská Ľadová Jaskyňa
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš
Dobšinská Ľadová Jaskyňa 5, 049 71 Stratená
mobil: +421 948 287 901, e-mail: info@raj-spis.sk, web: www.vraji.sk, www.spis-region.sk
Otváracie hodiny: po - pia: 8:30 – 16:00

Turistické informačné centrum Spišská Nová Ves
Letná 49, t.č.: +421 53 4298 293, +421 53 4428 292
tic@mestosnv.sk, www.spisskanovaves.eu/tic
Otváracie hodiny: po - pia: 9:00 – 17:00

Turistické informačné centrum Dobšiná
Námestie baníkov 384, 049 25 Dobšiná
Tel./fax: +421 58/7941 154,

E-mail: tic@dobsina.sk

Hotel Raj

Dobšinská Maša 73, 049 73 Dedinky
Tel.: +421 58 7981 213, Orange: 0915 135 933
E-mail: hotelraj@hotelraj.sk
Web: www.hotelraj.sk

Penzión Salamander

Palcmanská Maša 293
053 76 Mlynky
Tel.: +421 903 657 841, +421 905 247 565
E-mail:  rezervacie.salamander@thermalkesov.sk
Web: http://penzion-salamander.sk/

Rekreačný areál Predná hora

Predná Hora 491
049 01 Muráň
Tel.: +421 58 44 94 158, +421 910 923 535, +421 915 956 173
E-mail: ra@prednahora.sk
Web: www.prednahora.sk

Informačné centrum Trek Cafe

 1. Parkovisko Čingov
 2. 052 01 Spišské Tomášovce
 3. Tel.: +421 918 653 468 
 4. E-mail: info@trekcafe.eu
 5. Web: www.trekcafe.eu
 6.  

Informačné centrum Správy Národného parku Slovenský raj

 1. Podlesok 1832/30
 2. 053 15 Hrabušice
 3. Tel.: + 421 53 442 20 10
 4. E-mail: slovraj@sopsr.sk
 5. Web: www.npslovenskyraj.sk
 6.  

Reštaurácia Rumanka 

 1. Podlesok 817
 2. 053 15 Hrabušice
 3. Tel.: + 421 907 289 262
 4. E-mail: info@podlesok.com
 5. Web: www.podlesok.com/rumanka/
 6.  

Aká je cena Karty do raja ?

Karta do raja“ je dostupná za predajnú cenu 9,90 EUR. Druhú kartu si rodina môže zakúpiť len za 4,00 EUR (resp. podľa aktuálne platného cenníka).

Ako dlho platí Karta do raja ?

Karta platí 12 mesiacov odo dňa jej vydania, s možnosťou následného predĺženia jej platnosti aj na ďalšie obdobie. Držiteľ karty je oprávnený využívať kartu počas doby jej platnosti.

Kde karta platí?

Karta platí v zariadeniach poskytovateľov služieb, výletných miest a atrakcií, ktoré sú zmluvnými partnermi OOCR SR. Tieto zariadenia sú označené na viditeľnom mieste nálepkou:

Stiahnite si zoznam poskytovateľov zliav.

Ako funguje Karta do raja ?

Navštívte zmluvné partnerské zariadenie, atrakciu poskytujúcu zľavu na Kartu do raja, preukážte sa svojou kartou a ihneď čerpajte zľavy, na ktoré máte ako držiteľ Karty do raja nárok.

Stiahnite si Všeobecné podmienky pre používanie karty.

Strata Karty do raja ?

V prípade straty, alebo odcudzenia karty je potrebné udalosť nahlásiť na adresu OOCR Slovenský raj. Po oznámení bude pôvodná karta zablokovaná a následne vydaná rovnocenná nová karta. Poplatok za znovu vydanie karty je stanovený na 2,90 €.

Na stiahnutie

 


PrihLásenie

Ak ste vlastníkom Karty do raja, alebo ste poskytovateľ zliav Karty do raja, môžete sa prihlásiť tu:

Zabudnuté heslo
maskot