Nájdi si ubytovanie
Viac Menej

Vypísanie tendra na externých hodnotiteľov pre hodnotenie projektov v druhom kole prvej výzvy v rámci Dunajského nadnárodného programu. 

Bližšie informácie nájdete na tomto linku: 

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/139

maskot