Nájdi si ubytovanie
Viac Menej

 

Grantový program pre podporu tvorby a ponuky produktov cestovného ruchu  2.kolo

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj sa týmto programom snaží podporiť tvorbu nových a inovatívnych produktov na lokálnej úrovni v celom kraji, aby sa ponuka cestovného ruchu diverzifikovala a zlepšila sa tak konkurencieschopnosť Košického kraja ako destinácie.

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj domáceho a aktívneho cestovného ruchu, podpora a rozvoj zážitkovej turistiky prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov na území Košického samosprávneho kraja, podpora projektov, ktoré sú súčasťou komplexných, netradičných a jedinečných ponúk produktov v  cestovnom ruchu.

 

Ciele grantového programu:

  • podpora nových produktov cestovného ruchu za účelom zvýšenia návštevnosti kraja a jeho atraktívnosti
  • podpora produktov, ktoré zvýšia kvalitu a jedinečnosť zážitkov v regióne, podpora produktov, ktoré poskytnú pridanú hodnotu a sú zamerané na súčasné i budúce potreby turistov
  • podpora členov oblastných organizácií cestovného ruchu a rozvoj spolupráce lokálnych aktérov v cestovnom ruchu pri tvorbe inovatívnych produktov pre návštevníkov Košického kraja
  • iniciovanie vstupu ďalších subjektov do týchto oblastných organizácií cestovného ruchu za účelom rozvoja podnikateľskej činnosti v cestovnom ruchu s pozitívnym dopadom na rozvoj podnikania malých a stredných podnikateľov v cestovnom ruchu.

 

Finančná podpora bude poskytnutá predovšetkým projektom, ktoré majú potenciál dlhodobo udržateľného produktu cestovného ruchu a sú aktraktívne pre návštevníkov.

Viac informácii o grante a jednotlivé dokumenty nájdete na stránke: http://kosiceregion.com/news/grantovy-program-pre-podporu-tvorby-a-ponuky-produktov-cestovneho-ruchu-2-kolo/

 

maskot