Nájdi si ubytovanie
Viac Menej

Meandre Hrona

Ľahká prechádzka z Telgártu. Na pomerne rozsiahlom území vytvoril Hron sústavu meandrov s podmáčanými lúkami a výskytom zriedkavých rastlinných druhov.

maskot