Nájdi si ubytovanie
Viac Menej

Cyklotrasy a cyklosprievodca

Trasa 1  Čingov/info - Podlesok cez Sp. Tomášovce
Trasa 2  Podlesok BUS - Kláštorisko a späť
Trasa 3  Pod Tomášovský výhľad
Trasa 4  Smižany - Čingov – Smižany
Trasa 5  Dobšiná – Palcmanská Maša

Cyklotrasy na mape *
Cyklosprievodca Južný Spiš *

* Materiál Cykloregión Spiš a Cyklosprievodca Južný Spiš slúži len pre potreby OOCR Slovenský raj a je možné ho požiť len pre vlastnú potrebu. Šírenie ďalšou tlačou (samostatne i ako súčasť nejakého propagačného materiálu) a akékoľvek ďalšie zverejňovanie cyklomapy, či cyklosprievodcu je možné len s písomným súhlasom OOCR SPIŠ, Nábrežie Hornádu č.14, 052 01 Spišská Nová Ves, info@spis-region.sk, www.spis-region.sk

Detailný popis trasy č.5 / Cyklotrasa 2712

Dobšiná – Tri Ruže – Námestie baníkov – Voniarky – Pod Čižmou – Dobšinská Maša –Palcmanská Maša

Dĺžka: 13,8 km
Náročnosť: šport – vyhradené pre horské bicykle
Farba: modrá
Priemerné stúpanie: 5 %

Cykloturistická trasa začína na križovatke pri vstupe do mesta Dobšiná pri pomníku SNP. Trasa pokračuje po hlavnej ceste pozdĺž celého mesta až k lokalite Lányiho Huta, pred ktorou sa stáča doľava a následne veľkým oblúkom obchádza celé údolie. Miernym stúpaním sa dostanete až po lokalitu Voniarky, kde sa trasa stretáva s  červenou turistickou značkou. Toto miesto je zároveň aj najvyšším bodom na cyklotrase, 924 m n. m.. Odtiaľto mierne klesá na križovatku s cestou prvej triedy č. 67, tzv. Pod Čižmou. Následne prechádza hlavnou cestou, smeruje dole na Dobšinskú Mašu a z nej pokračuje po hlavnej ceste až na Palcmanskú Mašu, kde je napojená na Hnileckú cyklomagistrálu.

Fotoalbum "Na bicykli v raji 2013"

maskot